Pihasuunnittelu tuo taikaa vanhaan pihaan.

Pihasuunnitelman taustana on pihan haltijan toiveet sekä kartoitus puutarhan käyttötavoista ja  hoitoon käytettävissä olevista resursseista.

Pihasuunnitelma on sinun toiveesi puettuna tontilla toimivaan kokonaissuunnitelmaan sisältäen pihan kaikki elementit ja toiminnot.

Yleissuunnitelma

Yleissuunnitelma on hyödyllinen, kun suunnittelet uudistamista. Se on ensiaskel toimivaan pihaan, jotta eri toiminnot loksahtavat kohdilleen – kulkuväylät, kompostointi, pysäköinti, hyötypuutarha, leikki, lemmikkipiha, oleskelu, kasvillisuus.

Toiminnot, jotka pihallesi haluat, mitoitetaan toimiviksi.

 • Tutustumiskäynti asiakkaan pihassa. Käydään läpi toiveet ja mahdolliset säilytettävät osat sekä pihan ongelmakohdat.
 • Laaditaan luonnos, jossa esitelty tilan jako, määritellään istutusalueet, kulkuväylät, valaistus ja rakenteiden sijoittuminen.
 • Luonnoksen pohjalta käydään läpi muutostarpeet.
 • Tämän muutostarpeen pohjalta tehdään viimeistelty suunnitelma.
 • Suunnitelma pdf:nä ja paperisena.

Istutussuunnitelma

Istutussuunnitelmaa tarvitset yleissuunnitelman lisäksi silloin, kun haluat tarkat kasviluettelot määrineen ja täsmälliset ohjeet kasvien sijoittelusta. Sen avulla pyydät tarjouksia kasvihankinnoista.

 • Tarkka kasviluettelo kasvimäärineen.
 • Kasvien sijainti istutusalueella.
 • Kasvillisuuden istutusohjeet, hoito-ohjeet, leikkausohjeet ja talvisuojausohjeet
 • Istutussuunnitelma täydentää yleissuunnitelmaa ja sitä voi käyttää kasveja koskevan tarjouspyynnön pohjaksi.
 • Istutussuunnitelman voi tilata erikseen, mikäli istutusalueet tontilla on jo määritelty.
 • Suunnitelma pdf:nä ja paperisena.

Osasuunnitelma

on hyvä silloin, kun tarvitaan ratkaisu johonkin pihan yksityiskohtaan, vaikkapa uusi hyötypuutarha tai uudelle terassille halutaan näkösuojaa, tunnelmaa ja kalustusta.

Neuvontakäynti + pihaluonnos

pihaluonnos sinulle, joka tarvitset puutarhurin apua pihalle tulevien toimintojen sijoitteluun tai esimerkiksi silloin, kun vanha piha kaipaa kasvojen kohennusta.

 • pihan toimintojen sijoittelu
 • kasvityypit/kasvilajit pääpiirteittäin, esitetään suomenkielisin nimin
 • suunnitelman sisältämät pintamateriaalit
 • Suunnitelma pdf:nä ja paperisena.

Piha muuttuu ajan kanssa. Samalla parempaan ja samalla ei toivottuun suuntaan. Kuluu ja kehittyy yhtä aikaa. Joskus tarvitaan vain kasvuston karsintaa, toisinaan lisäistutuksia ja joskus vanhalle pihalle tehdään suunnitelma, jota toteutetaan halutussa tahdissa tai kerralla. Jokainen piha on omanlaisensa ja kasvaa ja kehittyy eri vauhtia. Muutosta puutarhaan tulee ajan myötä aina.

Aloitetaan unelmoimalla…

Aloitetaan unelmoimalla…